« Honjitu month Seoul kara! | Main | Opening Party!! »

04/22/2009

Kyou kara Kitchen de shikomi desu!!

Iyo iyo Seoul demo boku ga Kitchen iri shimashita!! Chotto dake kotoba no kabei ga arimasu kedou...Daijyobu!!

Img_0101

Img_0099

April 22, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Kyou kara Kitchen de shikomi desu!!:

Comments

Post a comment