« Mr.Niko... | Main | Flight to Shanghai(Korean air) »

04/28/2009

My kit on the kitchen!!

My kit on the kitchen!!
Kore ga nai to shigoto wa ajimarimasen!! Doko no omise ni itteitemo(Nippon,China,Korea) kono kit ga nai to shigoto ga ajimarimasen,daitai nife,pincet,palet,spoon etc!! Olive oil wa 5shurui ni salt 6shurui sore to souce wa 12 shurui gurai de,saigou wa spice 10 shurui gurai desu!!Kore de boku no kitchen ga kansei shimasu!!
BlackBerry from DOCOMO

April 28, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference My kit on the kitchen!!:

Comments

Aa、takusan kit ga atte odorokimashita.
Salt dakedemo 6shurui...
Pincet mo arundesune.
Heart wo kanjimasu.
Watashi mo kazoku no tameni
gambarimasu!! 

Posted by: yoshie | May 1, 2009, 11:02:24 AM

Post a comment