« Special Dinner at Seoul: | Main | Nice wather in Shangai! »

05/09/2009

Ima kara mata flight desu!

Ima kara mata flight desu!
Kyou wa Shanghai ni modorimasu,mata 27 nichi kara Seoul ni airimasu,kondo wa 28nichi no wine dinner...
BlackBerry from DOCOMO

May 9, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Ima kara mata flight desu!:

Comments

Post a comment