« Saikin no kodawari... | Main | Premium Wagyu Beef at Yakiniku (Y's Table Shanghai) »

05/14/2009

Jia H.K. special promotion...

moshi Hong Kong ni korareru you de areba ima boku ga produce shiteiru Issimo by Salvatore Cuomo no onnaji group no JIA hotel no special promotion desu...zehi HP nozoite mite kudasai!!

Image001_2 

May 14, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Jia H.K. special promotion...:

Comments

Post a comment