« Ima kara mata flight desu! | Main | Today's dinner: »

05/09/2009

Nice wather in Shangai!

Nice wather in Shangai!
Ima sakki Shangai ni tukikimashita.Tenki wa subarashii desu,kyou wa 35 dou month aru no de..chotto the kitchen no terrace ni suwaruno wa sukoshi kitzui kedou..yoyaku de ippai desu..
BlackBerry from DOCOMO

May 9, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Nice wather in Shangai!:

Comments

Post a comment