« Yuzu tea.. | Main | Ima kara mata flight desu! »

05/08/2009

Special Dinner at Seoul:

Kinou special Wine dinner ga Seoul no the Kitchen de okonawaremashita...

Wine wa subarashiikatta desu,Mochiron Roomane Conti mo toujyo shimashita!! Sono shokuji ni taishite kumiawaseta menu wa chotto dake wo shoukai shimasu!!

Img_0176

Img_0177

kondou wa Konghetu no 28 nichi niwa mata special dinner wo okonawaremasu no de moshi Seoul ni irashaimashitara zehi okoshite kudasai! Omachi shiteiasu!!

May 8, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Special Dinner at Seoul::

Comments

Post a comment