« Settesoli Wine dinner at Pizza Salvatore & Grill Shanghai (22-5-2009) | Main | A little XeX on the BUND »

05/24/2009

Strange essence on the meal a board:

Rimg0143c

Cocolog_oekaki_2009_05_24_09_57

Rimg0145r

kono kumiawase ga yoku wakaranai ??!!

1)Pai no ebi nose

2)Potato salad

3)Ham

4)Tomato,Lemon (doko ni kakeruno??)

5)Shoyu (Kore wa doko ni kakeruno ka wakarimasen!!)

kore wa mottainai koto da to omoimasu,ikura kaigai no kouku gaisha de attemo Shoyu wo kakeru tokoro wa nai no de noseru shituyou sei wa nai to omoimashita....sore to mo Salada poteto no we???

tomokaku muda wa yameru biki desu!!

May 24, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Strange essence on the meal a board::

Comments

Post a comment