« Y's Table Shanghai! | Main | Saikin no kodawari... »

05/13/2009

Sushi at Y's table Shanghai..

Sushi at Y's table Shanghai..
Kyou wa kono set wo shoukai shimasu,sashiburi no washoku desu! Boku ga ichiban ni konomu shokuji desu..zutto kaigai ni ikuno wa iino desu ga..saikin wa washoku ga ijyou ni tabetaku narimasu!
BlackBerry from DOCOMO

May 13, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Sushi at Y's table Shanghai..:

Comments

Post a comment