« Nice wather in Shangai! | Main | No play.. »

05/09/2009

Today's dinner:

Today's dinner:
Hisabisa no chinese cusine desu,hotto shiteimasu!! Mai nichi tougarashi wa kitzui desu! Karada niwa ii to omoimasu keredomo testing ga okashiku natte shimauno de... Kono ato mo tzuzukimasu...
BlackBerry from DOCOMO

May 9, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Today's dinner::

Comments

Post a comment