« Nice location at H.K. | Main | Flight to Shanghai: »

06/11/2009

24 hr.in H.K. schedule:

Rimg0312

Rimg0314

Rimg0315

Meal ga yokatta!! ono onsen Tamago flight chu ni chikara tzukimashita!!

Rimg0327

Rimg0321

tuite kara Miting ga atte sorekara ghenchi no pizzeria no shisatu shimashita!! Mada Mada...to yuu kanji deshita!!

Rimg0331   

Rimg0328

Enzo to Giorgio 3 nin de ittekimashita...Yoru ni mat shippatu de kyo no asa no 06:00 Nippon ni  tukimshita!!

June 11, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 24 hr.in H.K. schedule::

Comments

Post a comment