« Pasta wa China kara?? | Main | The Kitchen Salvatore Cuomo Seoul New Lunch Menu: »

06/22/2009

Beijin 2nd.Day:

Rimg0379

Beijin niwa kuru tambini kono machi ni ookisa ni hatto saremasu!Mochiron boku wa shigoto de kitewa imasu keredomo chotto dake jikan toreta no de boku no ichiban suki na ghejitu ka no sakuhin wo mini ikimashita!

Gao Xiaowu (1976 umare)

knari no wakai artist dakeredomo icchiban chummoku abiteru azu desu...Boku mo sono hitori no dai Fan desu!! Korekara mo subarashii sakuhin wo don don tzukutteoshiino desu!!

Iciban yumei na sakuhin wa tabun kore desu:

1) Standard Age Plump Man & Lady

Rimg0380

2) Our Generation-I Love You

22062009031

3) City Dreams N.6

22062009028

Boku wa ichiban sukinano wa kono saigou no sakkuhin desu!!

June 22, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Beijin 2nd.Day::

Comments

ciao.
non ho capito una mazza di quello che c'è scritto, sembra giapponese..

ma sei comunque un mito!

Posted by: mbe | Jun 23, 2009, 4:52:30 AM

Post a comment