« Jyutai ga... | Main | Giro to Giuseppe to... »

06/09/2009

Dai jyutai ni...

Dai jyutai ni...
Shanghai no kuko ni mukatteiru tochu de..asa no 07:00 ni kore ake jyutai shiteimasu..kore dake wa honto ni komaru,kuruma wo sukoshi erashite oshiino desu!!

June 9, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Dai jyutai ni...:

Comments

Post a comment