« !!!NAPOLI!!!! | Main | Nice day in Shanghai »

06/05/2009

Direct to Roma...

Direct to Roma...
Ima kara mata Shanghai ni mukatte ikimasu,kousoku de Napoli kara Roma ni mukatteimasu,kosoku no tochu de Autogrill ni yotteikimasu,(airservice) koko wa minasan chance attara zehi yottekudasai...food wa sugoi desu,airservice yori month store ni natteimasu no de miru kacchi arimasu!!
BlackBerry from DOCOMO

June 5, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Direct to Roma...:

Comments

Post a comment