« Capellini freddi al Salmone con le sue Uova | Main | Napoli ni... »

06/03/2009

Ima kara Frankfurt keyu de....

Ima kara Frankfurt keyu de....
Kyou kara Italia no tabi ga ajimarimasu! Konkai wa Shanghai kara tachimasu no de..Chotto dake jikan wa shijimarimasu kedou...12 jikan ijyo no tabi desu,Ittekimasu!
BlackBerry from DOCOMO

June 3, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Ima kara Frankfurt keyu de....:

Comments

Post a comment