« Charity Gala Dinner at Issimo - Shanghai | Main | Dai jyutai ni... »

06/09/2009

Jyutai ga...

Jyutai ga...
shanghai no chushin kara(Poudong side) Kuko ni mukatteiru tochuu de monosugoku jyutai shiteimasu...kono kuruma no ryou wa doonika naranai ka na...

June 9, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Jyutai ga...:

Comments

Post a comment