« Under Construction... | Main | Charity Gala Dinner at Issimo - Shanghai »

06/08/2009

A day in the life of Salvatore Cuomo in Shanghai!

Cocolog_oekaki_2009_06_08_22_56

Mazu Burger no test wo asa ni Bottega de okonawaremashita...

Tzukutte kara chigau bashiu ni akonde sonshite jyoutai no check wo shimashita...Rimg0273

Rimg0282

Rimg0284_2

Rimg0288

Rimg0291

45 min de kono jyoutai deshita no de daijyobu desu...Shanghai no bottega kara delivery wo tanomemasu!

Cocolog_oekaki_2009_06_08_22_53 

Rimg0295

Rimg0297

Rimg0300

Cocolog_oekaki_2009_06_08_22_58

Rimg0301

Shimizu Chef ga kondou kara The Kitchen no open BAR de tzukurareru Washoku no tantou ni narimasu!!

Rimg0302

Rimg0307

Soshite dessert dewa mochiron Andrea ga....

Rimg0308

Rimg0309   

de boku no okini iri wa..Caviar Plate desu...

June 8, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference A day in the life of Salvatore Cuomo in Shanghai!:

Comments

Post a comment