« XeX on the Bund: Grand open: | Main | Beijin 2nd.Day: »

06/22/2009

Pasta wa China kara??

Kyou kara boku wa Beijin iri shimashita...oko ni ajimete tzurete koraremashita,ajimete honto ni pasta ga China kara kiteru kamo shirenai to kanjimashita...Beijin ni kitara kono mise wo mini kuru biki desu!!:

Mazu wa kono MEN no tzukurikata:

Rimg0352

Rimg0354

Rimg0355

Rimg0370

Rimg0373

Rimg0357

Soshite shiagari:(Jibunde Souce wo kimete aji wo kimemasu)

Rimg0359

Rimg0361

Rimg0364

Demo nani yori mo sugoukattano wa kore desu!!

Rimg0365

Rimg0368

Kono Maccheroni no you na pasta ga Tomato souce to isshouni dasareru!! Kore wa kanari tchikai to kanjita Men desu,tashika ni mushiteiru tokoro wa chigau keredomo aji mo ITALIAN deshita!!

Rimg0369

Rimg0377

Noodle Loft:

No.20,Dawang Road,Chaoyang District,

Beijin 100022,P.R.China

Tel: (+86)10-67749950

June 22, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Pasta wa China kara??:

Comments

Post a comment