« The Kitchen Salvatore Cuomo Seoul New Lunch Menu: | Main | Birthday Cake: »

07/20/2009

Vogue Shanghai:

Hisashiburi no Blog desu,zutto China,Korea to Nippon ni ittari kitari de naka naka jikan ga tukurenakattano de,mata kyou kara futkatzu shimasu,,,Konghetu ni China de hatzubai sareta Vougue desu:Kitchen no shoukai de norimashita..

久しぶりのブログです。ずっと中国、韓国、日本に行ったり来たりで、なかなか時間が作れなかったので、また今日から復活します・・・

今月中国で発売されたVOGUEです。The Kitchen Salvatore Cuomo上海の紹介が掲載されました。

Vogue_aug_2

Vogue_aug_the_kitchen

July 20, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Vogue Shanghai::

Comments

Post a comment