« Italia,Japan,China.... | Main | back to Japan »

09/23/2009

Tomokaku karakatta...

Tomokaku karakatta...
Futuka kan ite onaka kowashippanashi desu!! Konnani karai to shibaraku tougarashi mitaku nai...
BlackBerry from DOCOMO

二日間いて、おなかを壊しっぱなしです!!こんなに辛いとしばらく唐辛子は見たくない。。。

September 23, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Tomokaku karakatta...:

Comments

Post a comment