« Saikin no Camera../最近のカメラ | Main | Bottega at Jazz festival in Shanghai/BOTTEGA上海のジャズフェスにて »

10/17/2009

Kaki??Tomato??/柿??トマト??

special fruit in Vietnam...Konkai no taizai de chotto kawatteru mono wo akken shimashita..Jituwa saishiu wa Hanjuku no tomato da to omoimashita kedou..eda wo yoku miru to Kaki da to wakarimashita...Aji mo ijyouni amakutte bikkuri shimashita.

ベトナムのスペシャルフルーツ・・・今回の滞在でちょっと変わってる物を発見しました。実は最初は半熟のトマトだと思いました。けど、枝を良く見ると柿だと分かりました・・・味も非常に甘くてびっくりしました。

Rimg0342_copy

Naka akete miru to juice ga nagarete kimashita...Sono kurai ni yawarakakatta..saishou aete kanjuku ni saseteru to omoimashita ga...sou dewa nakutte koyuu mono da to yuwaremashita..tomokaku honto ni amakatta desu..

中をあけて見るとジュースが流れてきました・・・そのくらいにやわらかかった・・最初あえて完熟にさせてると思いましたが・・・そうではなくて、こういう物だと言われました。ともかく本当に甘かったです。

Rimg0343_copy

Kudamono wa kore dake dewa nakutte okano mono mou 100 ten manten deshita,shokuji wa zentai tekini imaichi deshita ga fruit zentai wa osusume shimasu...Vietnam ryouri wa oishii to omoimasu ga mondai wa tabe ni ittara onaka kowasu kanosei ga ijyou ni takai no de...susumerareru mise wa oishi kara dewa nakutte heisei teki ni daijyoubu dakara to yuwarete shimaimasu,dakara konkai fudan no you ni yatai ni tabe ni iku to yuu wake ikimasen deshita...

果物はこれだけではなくて、他のものも100点満点でした。食事は全体的にいまいちでしたが、フルーツ全体はとてもオススメします。ベトナム料理は美味しいと思いますが、問題は食べに行ったらおなかを壊す可能性が非常に高いので・・・勧められる店は美味しいからではなくて衛生的に大丈夫だからといわれてしまいます。だから今回普段のように屋台に食べに行くという訳には行きませんでした・・・

Rimg0347_copy

October 17, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Kaki??Tomato??/柿??トマト??:

Comments

Post a comment