« Breafast in Hyatt on the bond.. | Main | chinese recpie.... »

10/20/2009

Short time....

Saikin hontou ni hotel no naka de tzuki hambun ijyou ni kurasu koto to natteimasu ga...zutto PC tzukatteiru sei de pen de nakunaru shukan ga chotto zuzu nakunatte kite shimaishita...dakara saikin mou ichidou ballpen de tegami wo kaku you ni shimashita...kaete mitara yappari zutto kaete nai no de calligrafy no shitu dame ni natte kimashita...

最近本当にホテルで月の半分以上暮らすことになっていますが・・・ずっとPCを使っているせいでペンをつかう習慣がちょっとずつなくなってきてしまいました・・・だから最近もう一度ボールペンで手紙を書くようにしました・・・書いてみたらやっぱりずっと書いて無いので、ペン習字の質が駄目になってきました・・・

Rimg0355_copy

Rimg0352_copy_2

atto wa yoku room no naka ni konna no otite imasu kaara tabesughinayou ni shinai to...

後は良く部屋の中にこんなのが置いていますから、食べ過ぎないようにしないと・・・

Rimg0351_copy

naze yoku hotel ni kore ga hotel no room ni oitearu ka??naga mochi suru kara!!

なぜよくこれがホテルの部屋に置かれているか?長持ちするから!!

October 20, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Short time....:

Comments

Post a comment